Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85685

BROY JAN, ks.,

broy-jan-ks

Urodzony 20.11.1894 r. w Boguszycach pow. opolskie, syn Jana i Jadwigi z d. Pikus. Wykształcenie średnie gimnazjalne w Opolu, studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 19.06.1921 r. Pracował jako wikariusz w Pstrążnej, w Pogrzebieniu, w Lyskach, w Tychach, w Woszczycach, Bytomiu, w Kochłowicach. Od 29.11.1929 r. pracował w Świętochłowicach, od 5.07.1928 r. w Katowicach.

Od 3.08.1931 r. mianowany sekretarzem diecezjalnym związku „Caritas”. Z polecenia wojewody katowickiego M. Grażyńskiego kierował sekcją Opieki Zapobiegawczej Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży. W 1938 r. zrezygnował z funkcji dyrektora „Caritas” i objął administrację parafii w Siemianowicach. Za udzielanie pomocy ukrywającym się Polakom, aresztowany 3.05.1940 r. przez gestapo i wpierw przewieziony do Chorzowa, a stamtąd koleją w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7783. Po dwóch miesiącach – od czerwca 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, skąd w połowie listopada 1940 r. na skutek starań rodziny został zwolniony – powrócił do Katowic, z nakazem meldowania się na policji. Po 10.01.1941 r. wyjechał na teren Szklarskiej Poręby, gdzie przebywał do końca okupacji. Zmarł 8.11.1962 r. w Siemianowicach.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 55; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.