Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85686

BRÜCKNER STANISŁAW,

Urodzony 8.05.1900 r. w Lubaczowie, mieszkaniec Rydułtów, potem Bielska. Wykształcenie wyższe medyczne – lekarz. Aresztowany i 8.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6508. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.