Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85687

BRYŁA ALOJZY,

Urodzony 24.01.1904 r. Nie jest ustalone miejsce urodzenia i zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.