Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85688

BRZEŹNIAK FRANCISZEK,

Urodzony 21.07.1906 r. Nie jest ustalone miejsce urodzenia i zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym 21.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.