Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85689

BRZUSKA ALFONS,

brzuska-alfons-pop

Urodzony 30.10.1905 r. w Cierlicku Górnym – Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel, uczył w Mostach k/Jabłonkowa, potem dyrektor szkoły w Sibicy. Aresztowany 21.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.

Zwolniony z obozu do domu 2.05.1941 r. – do końca okupacji pracował, jako robotnik. Po wyzwoleniu pełnił owiązki dyrektora szkoły w Czeskim Cieszynie. Zaangażowany w pracy społecznej. Zmarł w Czeskim Cieszynie 9.01.1969 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.