Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85691

BUCKI CZESŁAW,

Urodzony 19.12.1907 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym 19.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.