Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85692

BUDZINSKI KAROL,

budzinski-karol-pop
Do końca okupacji pracował, jako robotnik. Po wyzwoleniu ponownie podjął pracę w administracji kopalni węgla, następnie zamieszkał w Ropicy.Urodzony 1.06.1917 r. w Stonawie, zamieszkały w Ropicy – Zaolzie, narodowości polskiej. Wykształcenie średnie – urzędnik na kopalni. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 87. Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 3147. Zwolniony z obozu do domu 29.09.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.