Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85694

BUGDOŁ JÓZEF,

bugdol-jozef-pop

Urodzony 10.11.1908 r. w Skrzeczoniu – Zaolzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, robotnik. Natura społecznika – zaangażowanego w harcerstwie i innych organizacjach polskich na Zaolziu. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd po tygodniu w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau (gdzie był więziony przez 6 tygodni). Kolejny raz przeniesiony 8.06.1940 r. do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6993, 3421.

Dnia 21.08.1942 r. przewieziony z KL Mauthausen-Gusen na rozprawę sądową do Katowic, później więziony od 20.11.1942 w Bytomiu. Następnie od 4.12.1942 r. więziony w Wielkich Strzelcach, od 5.05.43 r. w Brandenburgu i pełne dwa lata na przymusowych robotach w Norwegii (w Norwegii był więziony w obozach: Trontheim, Alten, Fugenes, Lewton, Karasok, Hamerfeste, Raksewary, Harrstad-Frondenes). Wrócił do Skrzeczonia po 5 latach, 3 miesiącach i 8 dniach. Pracował w hucie w Boguminie. Zmarł 26.09.1978 r. w Skrzeczoniu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.