Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85696

BUHL MAKSYMILIAN,

Urodzony 11.10.1902 r. w Suchym Borze, pow. opolski, mieszkaniec Zebrzydowic k/Rybnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w seminarium nauczycielskim w Bydgoszczy. Pracę jako nauczyciel rozpoczął w szkole w Bielszowicach. Od 1.9.1930 r. był kierownikiem szkoły w Zebrzydowicach pow. rybnicki i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny – będąc jednocześnie organizatorem życia kulturalnego w tej miejscowości. Aresztowany 1.05.1940 r. i wpierw więziony w Rybniku, następnie w Katowicach, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie w styczniu 1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.