Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85697

BUŁA PAWEŁ,

Urodzony 14.10.1894 r. w Chropaczowie – dzielnica Siemianowic, zamieszkały w Lipinach – dzielnica Świętochłowic. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7771. Zwolniony z obozu do domu 29.07.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.