Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85698

BUŁA JÓZEF,

Urodzony 3.02.1892 r. w Rydułtowach, pow. rybnicki, zamieszkały w Żorach. W latach 1914-1918 służył w wojsku niemieckim i awansował do stopnia sierżanta. Członek patriotycznego Towarzystwa „Eleusis”. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Przed pierwszym powstaniem śląskim, był szefem sztabu w Dowództwie Głównym POW Górnego Śląska. Aresztowany (w okresie pierwszego powstania śląskiego) został aresztowany i więziony w obozie Neuhammer (Świętoszów), lecz zbiegł z tego więzienia i przedostawszy się na teren poznański tam się przez jakiś czas ukrywał. Po powrocie na Śląsk działacz plebiscytowy i uczestnik trzeciego powstania śląskiego. W okresie międzywojennym mieszkał w Rybniku i zajmował się handlem. Aresztowany 1.04.1940 r. i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7329. Od 6.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł po kilku miesiącach na skutek wycieńczenia z głodu i chorób.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.