Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85699

BURA JAN,

bura-jan-pop

Urodzony 24.05.1907 r. we Frysztacie – Zaolzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym, nauczyciel – także nauczyciel religii. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 20.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3163.

Odzyskał wolność 25.11.1940 r. – zwolniony z obozu. Zmarł 26.06.1970 r. w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.