Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85699

BURA JAN,

Więziony w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 3163.

 Bura Jan pop

Urodzony 24.05.1907 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel religii. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 20.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3163. Odzyskał wolność 25.11.1940 r. – zwolniony z obozu, wrócił do domu. Zmarł 26.06.1970 r. w Karwinie.

Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów.