Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85700

BUREK JÓZEF, pseud. „Krytyk”, 

burek-jozef-pop

Urodzony 22.01.1908 r. w Darkowie – Zaolzie, zamieszkały w Łąkach n.Olzą, narodowości polskiej. Szkołę wydziałową ukończył we Frysztacie, później kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1931 r. Wyższy Kurs Nauczycielski ukończył w 1934 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w latach 1931-1932 w Tychach-Czułowie, następnie był nauczycielem w Bojszowach, Kosztowach i w latach 1932-1937 w Imielinie. Tuż przed drugą wojną światową uczył w Stonawie. Wybuch wojny spowodował, że został ewakuowany do Polski. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej, uniknął niewoli, wrócił do Łąk n.Olzą, zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ – w plutonie Franciszka Blachy pseud. „Boruta”. Aresztowany 22.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Dnia 7.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6892. Odzyskał wolność 13.11.1940 r. – zwolniony do domu. W krótkim jednak czasie wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Belgii od 10.02.1944 do 12.09.1944 r., gdzie podjął współpracę z ruchem oporu. Stamtąd udało mu się zbiec przez front zachodni i został przyjęty do służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych – w Belgii. Od 13.09.1944 r. wyjechał do Anglii i do 15.02.1946 r. służył w Wojsku Polskim I Korpusu gen. Maczka. Po powrocie do kraju w maju 1946 r. krótko pracował, jako nauczyciel w Łąkach, a następnie do 1960 r. w Czeskim Cieszynie. Mimo zrujnowanego zdrowia, z wielkim zaangażowaniem zajął się zbieraniem, dokumentowaniem i zabezpieczaniem dowodów zbrodni hitlerowskich. Opracował kilkaset życiorysów członków ruchu oporu z okresu okupacji hitlerowskiej, wzbogaconych materiałem ikonograficznym i dokumentami. Zmarł 13.11.1991 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.