Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85701

BURIAN WIKTOR,

burian-wiktor-pop

Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie gdzie był wstępnie przesłuchiwany. Później więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna. Od 5.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Dnia 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Rozstrzelany 23.06.1940 r. na strzelnicy w St. Geogen k/Obozu Gusen.Urodzony 10.08.1899 r. w Dziećmorowicach – Zaolzie, narodowości polskiej. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej – matura w 1919 r. W 1923 r. ukończył studia (filozofię) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1923 r. w Orłowej. Ze względu na ciężką sytuację rodziców, już, jako student pracował w kopalni na swoje utrzymanie. Bardzo aktywny działacz polonijny.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.