Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85702

BUZEK ANDRZEJ ks., pseud. „Jędrzkoński A.”,

Więzień w Cieszynie, w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.

 Buzek Andrzej, ks. dr. (ks. ew.) pop sz

Urodzony 3.11.1885 r. w Końskiej – Zaolzie, syn Jerzego i Zuzanny z d. Delong. Po złożeniu egzaminu maturalnego w Cieszynie, od 1904 r. studiował prawo na Uniwersytecie we Lwowie. W 1905 r. przeniósł się do Wiednia na wydział teologii ewangelickiej, ordynowany w 1909 r., ksiądz ewangelicki – pastor, wikary, następnie proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej we Frydku (1908-1919). W latach 1928-1939 był kapelanem pomocniczym przy dowództwie Okręgu Korpusu V – Kraków. W latach 1919-1952 prefekt szkół średnich w Cieszynie. Autor wielu publikacji, także zbiorów kazań, pieśni kościelnych, artykułów głównie historycznych, wierszy.

Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przesłany do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie z obozu, wykonywał czynności duszpasterskie do przejścia na emeryturę, a przeszedł w stan spoczynku w 1952 r. Doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zmarł 8.11.1971 r.

Bibliografia: W cieniu Śmierci Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, praca zbiorowa Warszawa 1970 r. s. 21; Księża Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1918-2001, s. 42-43; Marcin Gabryś – Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie (także udostępnione zdjęcie ze zbiorów ww. biblioteki).