Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85703

BUZEK FRANCISZEK,

Urodzony 11.06.1917 r. w Orłowej – Zaolzie. Nauczyciel w Lutyni Górnej. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, później przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.12, cz.23 (255).