Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85704

BUZEK JAN,

 Buzek Jan MUDr. pop

Urodzony 27.03.1874 r. w Końskiej, narodowości polskiej, lekarz. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Cieszynie i już w gimnazjum należał do tajnej organizacji „Jedność”. Po maturze studiował medycynę w Krakowie. Praktykę lekarską odbywał w klinice prof. Jordana w Krakowie, później przeniósł się do szpitala w Białej, a w 1902 r. osiedlił się w Dąbrowie – w Zagłębiu Karwińskim. Nauczyciel higieny w szkołach gospodarstwa domowego w Orłowej i Końskiej, w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej.

Zyskał opinię jednego z wybitniejszych działaczy narodowych na Śląsku Cieszyńskim. Czynny w Macierzy Szkolnej, przyczynił się do założenia w 1909 r. polskiego gimnazjum w Orłowej, w 1911 r. był prezesem Ogniska Polskiego w Dąbrowie, także prezes Stronnictwa Ludowego i Związku Harcerstwa Polskiego. Współpracował z wieloma innymi stowarzyszeniami. W listopadzie 1929 r. został wybrany posłem do Zgromadzenia Narodowego w Pradze z ramienia SL, a jako poseł czynił starania o upaństwowienie orłowskiego gimnazjum. Został wybrany na pierwszego wiceprezesa powołanej do życia w 1935 r. Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji. Nawet po zajęciu Śląska przez Niemców w 1939 r. usiłował, jako były poseł bronić polskiej ludności. Aresztowany przez gestapo pod koniec kwietnia 1940 r. podczas akcji wymierzonej przeciw polskiej inteligencji. Więziony w Cieszynie, potem w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen i ponownie przeniesiony do KL Dachau gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji, jako więźnia nr 14631. Zginął w tym obozie 24.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.