Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85705

BUZEK JÓZEF,

Urodzony 13.12.1891 r. w Trzyńcu – Zaolzie, narodowości polskiej. Po ukończeniu edukacji stopnia podstawowego, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1911 r. Do 1920 r. był nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Trzyńcu, później w Ogrodzonej i Cieszynie. Aresztowany 10.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 28.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.