Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85706

BYRTUS FERDYNAND,

Urodzony 20.04.1910 r. w Łazach – Zaolzie, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, kształcił się w gimnazjum w Orłowej – matura 1929 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Łazach, później uczył w Lutyni Górnej. Działacz kulturalny na polu śpiewactwa i teatru amatorskiego. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 28.08.1940 r. – podczas apelu karnego.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.