Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85708

BYSTROŃ JÓZEF,

 Bystroń Józef pop

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.Urodzony 3.03.1910 r. w Łazach – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Ukończył gimnazjum w Orłowej z maturą w 1930 r. Mając przygotowanie pedagogiczne, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Łazach, później uczył w Milikowie, Nowym Boguminie, Pietwałdzie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 4.04.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.