Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85709

BYSTROŃ PAWEŁ,

Urodzony 18.12.1897 r. w Kocobądzu – Zaolzie, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski, wykształcenie średnie-techniczne, zawód geodeta górniczy, pracownik kop. „Brzeszcze”. Powstaniec na Śląsku Cieszyńskim. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i przewieziony do Bielska, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6898. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu w 1941 r. – po skutecznej interwencji rodziny popartej wstawiennictwem Niemca – dyrektora kopalni. Po powrocie do domu ponownie podjął pracę w kop. „Brzeszcze”. Od 1958 r. przeszedł na emeryturę.

Postscriptum: Razem z Pałem Bystroniem, aresztowany był Rafał Paździora.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Aleksandra Kołodziejczyka.