Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85711

CACHEL JAN,

cachel-jan-pop

Urodzony 31.01.1879 r. w Woli Batorskiej pow. bocheński, narodowości polskiej. Ukończył szkołę wydziałową, a następnie w okresie 1910-1912 r. kształcił się w Szkole Górniczej w Morawskiej Ostrawie. Po ukończeniu szkoły otrzymał pracę w kopalni w Karwinie, a po kilkumiesięcznej praktyce został nadsztygarem. Oprócz pracy zawodowej, udzielał się aktywnie w pracy społeczno-kulturalnej w różnych organizacjach.

Był członkiem Macierzy Szkolnej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Śląskich Katolików, Związku Polaków w Czechosłowacji. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizował z kopalni materiały wybuchowe dla grup dywersyjnych i sabotażowych. Aresztowany 12.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 16.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 18.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3565. Zginął w tym obozie 13.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.