Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85713

CECHEL EDWIN,

Urodzony 10.09.1920 r. w Darkowie – Zaolzie, urzędnik – kierownik Działu Zaopatrzenia kopalni w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 25.11.1940 r. – zwolniony z obozu. Nieznany jest jego okupacyjny los, po wojnie społecznie zaangażowany w związkach zawodowych w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, pełniąc odpowiedzialne funkcje partyjne w KPCz.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.