Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85715

CHLEBIK ROBERT,

 Chlebik Robert pop

Urodzony 17.12.1899 r. w Stonawie Zaolzie, zamieszkały od dzieciństwa w Łąkach n.Olzą, narodowości polskiej. Kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku z maturą w 1921 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Raju – w Publicznej Szkole Powszechnej, później uczył w Darkowie, Łąkach Cieszyńskich. Bardzo aktywny działacz kulturalny. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna.

Następnie, 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6575. Po kilku miesiącach przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3451. Zginął w tym ostatnim obozie 15.12.1941 – zagazowany w autobusie w drodze do krematorium w Hartheim.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia, tom I.