Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85716

CHMIEL OSKAR,

chmiel-oskar-mudr-pop

Urodzony 13.07.1908 r. w Błędowicach Dolnych .– Zaolzie. zamieszkały w Suchej Górnej (nr 410), narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i szkoły średniej, studiował medycynę, potem lekarz w Łazach. Aresztowany 20.04.1940 r. i przewieziony do więzienia w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a następnie od 22.04.1940 r. w zbiorowym transporcie przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6465.

Stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen gdzie przebywał od 5.06.1940 do 11.12.1940 r. i tam zarejestrowany, jako więzień nr 6364. Zwolniony z obozu 13.12.1940 r. Ponownie aresztowany i więziony w Cieszynie od 8.01.1941 do 30.09.1941 r., później przesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 Frysztat, gdzie był więziony od 16.04.1942 do 26.06.1943 r. Ponownie zwolniony, został zatrudniony, jako zastępca lekarza w Katowicach, Wiśle, Trzyńcu, Piotrowicach, Łaziskach, Bytomiu, Nysie, a pod koniec wojny 5.03.1945 r. na kopalni w Suchej Górnej, gdzie pełnił obowiązki lekarza rejonowego do przejścia na emeryturę. Społecznie zaangażowany w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.; – J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.