Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85717

CHMIELEWSKI BOGUSŁAW, pseud. „Bogdan”,

 Chmielewski Bogusław

 

Urodzony 23.02.1922 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Anny. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany 15.04.1940 r. w Brzeszczach i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 28.04.1940 r zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6654. Od 25.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Zwolniony z obozu do domu 10.09.1941 r. W okresie 15.07.1942 do 15.01.1945 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu pod fałszywym nazwiskiem Franciszek Kolasiński ur. 17.09.1921 r. w Dębicy. Wraz z matką zaangażował się w niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz – współpracując z miejscową, lewicową organizacją konspiracyjną PPS. Matka zatrudniona była w dziale ewidencji kop. „Brzeszcze”, i tam nielegalnie podrabiała dokumenty dla uciekinierów z obozu, natomiast Bogusław przejmował uciekinierów i pomagał im w dotarciu w bezpieczne schronienie. Jesienią 1944 r. zagrożony aresztowaniem, opuścił teren przyobozowy i wstąpił do oddziału partyzanckiego Oddziału Brzeszczańskiego PPS. Po wojnie pracował jako rewident Wczasów Pracowniczych w Polanicy Zdroju, pełnił też obowiązki burmistrza Polanicy Zdroju.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Iwony Gierduszewskiej; – J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.