Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85720

CHOWANIEC FRANCISZEK,

Urodzony 13.10.1908 r. w Szumbarku – Zaolzie, zamieszkały w Błędowicach Dolnych (nr 17). Ukończył szkołę ludową w Błędowicach Dolnych, następnie uczęszczał do niemieckich szkół wydziałowych we Frydku i Cieszynie. Zawód nauczyciela zdobył w Seminarium Nauczycielskim w Śląskiej Ostrawie. Pierwszą posadę otrzymał jako nauczyciel pomocniczy w szkole ludowej w Łazach, później przez dwa lata uczył w Gutach, następnie w szkołach wydziałowych w Trzyńcu i Frysztacie. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nastepnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6716. Odzyskał wolność 22.11.1940 r., ale już 24.03.1941 r. wysłany na roboty przymusowe w zakładach przemysłowych Hermann Göring-Werke w Linzu. Po wyzwoleniu 1.05.1945 r. wrócił do szkolnictwa, nauczyciel od 1.09.1953r. do 30.06.1969 r., tj. do przejścia na emeryturę. Był też dyrektorem podstawowej dziewięcioletniej szkoły w Karwinie-Frysztat. Społecznie zaangażowany w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, dyrektor chórów „Olza”, „Hejnał-Echo”. Zmarł 11.04.1990 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.