Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85722

CHROMIK JAN,

 chromik-jan-pop

Urodzony 11.08.1875 r. w Kończycach Małych – Zaolzie, zamieszkały w Dąbrowie, narodowości polskiej, syn Jana. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej miejscowości, następnie przez 4 lata uczęszczał do gimnazjum niemieckiego w Cieszynie. Po jego ukończeniu w 1895 r. podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W 1897 r. złożył egzamin uprawniający do nauczania w szkołach ludowych, a w 1899 r. do nauczania w szkołach wydziałowych. Uczył w Raju, Darkowie, Łąkach.

Następnie, ukończył zaocznie kurs nauk technicznych w Leobeu (Austria) i pracował, jako nauczyciel w Starym Mieście, Polskiej Lutyni, Dąbrowie, Frysztacie, gdzie kierował szkołą wydziałową. Dodatkowo uczył w polskim gimnazjum realnym w Orłowej i Polskiej Szkole Górniczej w Dąbrowej. Związany był z Towarzystwem Oszczędności i Zaliczek. W latach 1900-1935 kierował filią TOZ w Dąbrowie, był tam także komendantem OSP. Aktywny działacz w Macierzy Szkolnej, ale przede wszystkim aktywny w Towarzystwie Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji – prezes w latach 1920-1935. Był obrońcą interesów nauczycieli polskich i polskiego szkolnictwa w Czechosłowacji. Po przejściu na emeryturę w 1935 r. został referentem prawnym TNP. Należał do Stronnictwa Ludowego. Aresztowany 12.04.1940 r. wraz z synem Ottonem i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3549. Zginął w obozie 4.10.1940 r. – wraz z synem Ottonem.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.