Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85723

CHROMIK OTTON,

 chromik-otton-pop

Urodzony 24.08.1910 r. w Dąbrowie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, syn Jana (ur. 11.08.1875 r.). Ukończył szkołę wydziałową we Frysztacie, a później studiował w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku z maturą w 1931 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Dąbrowie, następnie uczył w Nowym Boguminie. Był aktywnym członkiem Macierzy Szkolnej i Szkolnej Rady Opiekuńczej.

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany przez zdradę 12.04.1940 r. razem z ojcem i uwięziony Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 25.05.1940 zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 8336. Zginął w tym obozie 23.08.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.