Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85724

CICHOŃ FRANCISZEK,

Urodzony 26.10.1890 r., w Imielnicy pow. Strzelce Opolskie, wpierw zamieszkały w Rydułtowach, następnie mieszkaniec w Chropaczowa – obecnie dzielnica Świętochłowic, rolnik. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym 28.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 20.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Stamtąd, 17.09.1940 r. odesłany ponownie do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzien nr 19342. Zginął w tym obozie 15.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.