Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85725

CIEŃCIAŁA EDWARD,

Urodzony 15.02.1892 r. w Suchej Średniej – Zaolzie. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, kontynuował naukę w Gimnazjum Polskim w Cieszynie, a następnie podjął studia medyczne rozpoczęte w 1912 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, lecz musiał je przerwać zaciągnięty do służby w wojsku austriackim w latach 1914-1918. Uczestniczył w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim, służył w Wojsku Polskim. Studia medyczne ukończył w 1922 r. Podczas studiów należał do ZAP „Znicz” – Stowarzyszenia Studentów Polskich ze Śląska Cieszyńskiego. Pracę lekarza rozpoczął, jako asystent w Lecznicy Spółki Brackiej w Mysłowicach, zaś od 1925 r. (z przerwą okupacyjną) pracował w Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach, jako naczelnik Wydziału Sanitarnego. W tymże czasie przyczynił się do powstania Sanatorium Kolejowego (dla chorych na płuca) w Bystrej-Wilkowicach oraz Towarzystwa Kolonii Letnich. Bardzo aktywny społecznik, był m.in. wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mysłowicach, prezesem Rodziny Kolejowej i Sekretarzem Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtad w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nastepnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie i po 1945 r. pracował, jako lekarz w Siemianowicach Śl. Był z-cą przewodniczącego Związku Zawodowego Lekarzy Województwa Śląsko-Dąbrowskiego, z-cą przewodniczącego oraz członkiem Rady Śląsko-Dąbrowskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przewodniczącym Towarzystwa Lekarzy Demokratycznych. Zmarł 22.08.1951 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.