Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85726

CIEŃCIAŁA JERZY,

 Cienciała Jerzy pop

Urodzony 4.02.1884 r. w Ligotce Kameralnej – Zaolzie, zamieszkały w Mistrzowicach, narodowości polskiej, syn Adama. Po ukończeniu Szkoły Ludowej w Mistrzowicach wstąpił w 1895 r. do nowo otwartego Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Cieszynie z maturą w 1904 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Szymbarku, Błędowicach Dolnych, Witkowicach, póżniej dyrektor Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. W latach 1918 – 1920 inspektor szkolny w powiecie frysztackim, zaś po 1920 r. dyrektor Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie, działacz społeczny. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i po kapitulacji wojsk polskich, uniknąwszy dostania się do niewoli wrócił do Cieszyna. Od listopada 1939 r. zwerbowany przez dr. P. Musioła do działalności w Tajnej Organizacji Wojskowej „Odwet” – pełnił w niej funkcję dowódcy sekcji wojskowej, społecznej i propagandowej w Cieszynie. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony był w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7519. Stamtąd, 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5014. Zginął w tym obozie 1.10.1940 r. – wyczerpany ciężką pracą w kamieniołomach, wg księgi obozowej – podawana przyczyna śmierci: „niewydolność serca”.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała,Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.