Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85727

CIEŃCIAŁA JÓZEF,

Urodzony 15.10.1908 r. w Końskiej – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 11.01.1941 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 10262. Zginął w tym obozie 11.04.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.