Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85729

CIEŚLAR JAN,

 Cieślar Jan, JUDr. pop

Urodzony 17.06.1914 r. w Lesznej Dolnej, zamieszkały w Trzyńcu-Kanada, narodowości polskiej. Prawnik w administracji huty trzynieckiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 1.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 7665. Następnie, od 16.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen,  Odzyskał wolność 21.11.1940 r. – zwolniony z obozu. Po wojnie zaangażowany społecznie w PZKO i Związku Bojowników Antyfaszystowskich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.