Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85730

CIEŚLAR MICHAŁ,

Urodzony 5.07.1889 r. w Wiśle Czarnym (nr 950), pow. cieszyński, syn Andrzeja i Zuzanny z d. Świder. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Bielsku – z maturą w 1909 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Górkach Wielkich, później uczył w Stanowicach, powiat rybnicki. Od 1910 do 1917 r. uczył w szkole wyznaniowej przy Ewangelickiej Gminie w Krakowie. W 1917 r. uzyskał w Krakowie patent na nauczyciela szkół wydziałowych, jednocześnie od 1916-1917 r. pełnił obowiązki okręgowego inspektora szkolnego w Miechowie. W 1919 r. przeniósł się do Bogumina, a po pięciu miesiącach został mianowany nauczycielem szkoły ludowej w Cieszynie. W 1927 r. podjął pracę nauczycielską w Katowicach, w 1930 r. ukończył 2-letnie studia w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach i w tymże roku został kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Wiśle. Udzielał się społecznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Związku Strzeleckim, którego był wieloletnim prezesem. Aresztowany 20.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony zostal do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 15.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.