Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85732

CIEŚLIK ARKADIUSZ,

Urodzony 6.01.1903 r. w Sosnowcu, syn Jakuba i Teofilii z d. Sztabla, zamieszkały w Chorzowie-Batorym. Aresztowany 15.04.1940 r. i wpierw więziony w Sosnowcu – w hali fabryki Schoena. W tym więzieniu był trzykrotnie przesłuchiwany – oskarżony o udział w powstaniach śląskich oraz przynależność do organizacji konspiracyjnej Związku Orła Białego. Z Sosnowca, dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu zebrane tam osoby do pociągu osobowego, wywiezione zostały do KL Dachau. Cieślik Arkadiusz zarejestrowany był w obozowej ewidencji jako więzień nr 12592. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu.

Postscriptum: W tej grupie ok. 1000 więźniów z Arkadiuszem Cieślikiem znajdowali się: Franciszek Gondzikiewicz, Władysław Ciesielski, Czesław Boliński, Czesław Wilk, Antoni Stelmach, Teofil Kubiczek, Wiktor Pociej, Jan Pawęza, Stefan Kurek, Stanislaw Łabęcki, Radecki, Władysław Wierzbicki, Czesław Cesarz, Teodor Chmurzynski, Stanisław Moskwa, Benedykt Mike, Ryszard Korzec Jan, Piżycki, Stefan Arct, Amstaet, Józef Szewczyk.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania osobiste Arkadiusza Cieślika.