Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85733

CISZEK ALEKSANDER,

Urodzony 19.11.1907 r. w Dąbrowie Górniczej, zamieszkały w Będzinie, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 107/003391. Stamtąd, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z tego obozu do domu 22.11.1940 r. – z nakazem meldowania się co trzy dni na Komisariacie Policji w Będzinie. Zmarł po powrocie do domu 8.12.1941 r. ze względu na wyniszczenie organizmu pobytem w obozie.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Barbary Stasiak.