Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85735

CYMOREK JERZY,

 Cymorek Jerzy, pop

Urodzony 6.01.1897 r. w Oldrzychowicach, właściciel tartaku, narodowości polskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6938. Zginął w tym ostatnim obozie 21.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.