Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85736

CZAPLA FRANCISZEK,

Urodzony 10.07.1901 r. w Zebrzydowicach, zamieszkały w miejscowości Końskie – Zaolzie. Kształcił się w Gimnazjum Realnym Macierzy Szkolnej w Orłowej z maturą w 1921 r., później studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Początkowo pracował w gimnazjum im. A Osuchowskiego w Cieszynie, a następnie aż do wybuchu drugiej wojny światowej w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie – Bobrku. Członek zarządu Macierzy Szkolnej, prezes ZNP na powiat cieszyński, członek Towarzystwa Ludoznawczego, współredaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” i „Zarania Śląskiego” w Cieszynie, współpracował też z chórem „Harmonia”. Pod koniec 1939 r. wraz z kolegą szkolnym, zorganizował komórkę konspiracyjną organizacji „Orła Białego”. Utrzymywał kontakty organizacyjne z kpt. Jerzym Szczurkiem z Cieszyna. Aresztowany 24.04.1940 r., więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w zbiorowym transporcie przewieziony do KL Dachau, 6.05.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6476. Następnie, od 27.10.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 3477. Zginął w tym obozie 27.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Danuty Zapolskiej; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.