Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85736

CZAPLA FRANCISZEK,

Więzień w Cieszynie, w KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 10.07.1901 r. w Zebrzydowicach, zamieszkały w miejscowości Końskie – Zaolzie. Kształcił się w Gimnazjum Realnym Macierzy Szkolnej w Orłowej (matura w 1921 r.), później studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Początkowo pracował jako nauczyciel w gimnazjum im. A Osuchowskiego, a następnie aż do wybuchu drugiej wojny światowej w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie – Bobrku. Członek zarządu Macierzy Szkolnej, prezes ZNP na powiat cieszyński, członek Towarzystwa Ludoznawczego, współredaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” i „Zarania Śląskiego” w Cieszynie, współpracował też z chórem „Harmonia”. Pod koniec 1939 r. wraz z kolegą szkolnym, zorganizował komórkę konspiracyjną organizacji „Orła Białego”. Utrzymywał kontakty organizacyjne z kpt. Jerzym Szczurkiem z Cieszyna. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, tj. 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 27.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.