Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85737

CZAPUTA KAROL,

Urodzony 5.08.1911 r. w Skoczowie, pow. cieszyński, zamieszkały w Łagiewnikach. Zawód wykonywany – księgowy. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.