Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85740

CZERNER ALBERT,

 Czerner Albert, pop

Urodzony 11.02.1911 r. w Lutyni Górnej (nr 440) k/Orłowej – Zaolzie, zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, fotograf. Aresztowany 16.02.1940 r. i więziony do 2.03.1940 r. w Karwinie, a od 22.04.1940 r. w Cieszynie. Stamtąd, 28.04.1940 r. transportem zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6482.

Odzyskał wolność 18.04.1941 r. – zwolniony z obozu. Po wojnie społecznie zaangażowany w PZKO, w chórze „Hasło”.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.