Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85743

CZURA JULIAN,

Urodzony 16.05.1913 r. w Rudołowicach, pow. jarosławski, zamieszkały w Olkuszu. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel w Gimnazjum Mechanicznym w Olkuszu. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., współorganizator organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zwolniony z obozu do domu 21.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; A. Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, wyd. Oświęcim-Olkusz, 2005 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.