Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85747

DAMEK TEODOR,

 Damek Teodor, pop

Urodzony 6.11.1898 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, górnik, pracownik społeczny, aktywista w Straży Pożarnej i Rodziny Opiekuńczej. Aresztowany i więziony od listopada do grudnia 1939 r. w KL Skrochovice. Ponownie aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie, a uzasadnieniem aresztowania była społeczna aktywność w okresie międzywojennym. Więziony był krótko w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 12.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3139. Zginął w tym obozie 14.01.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.