Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85748

DATOŃ BOLESŁAW,

Urodzony 15.11.1905 r. w Goleszowie pow. Cieszyński, zamieszkały w Dzięgielowie. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego a następnie średniego – urzędnik. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym 28.04.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7071. Stamtąd, w tymże 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.