Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85749

DAWID ANTONI,

Urodzony 6.06.1892 r. w Brzezince pow. oświęcimski, zamieszkały w Brzeszczach. Po ukończeniu szkoły średniej – urzędnik. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7087. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.