Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85750

DĄBEK STEFAN,

Urodzony 10.12.1916 r., zamieszkały w Sosnowcu, syn Wawrzyńca i Franciszki. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, szkoły średniej – kontynuował studia wyższe w SGGW – inżynier leśnik. Aresztowany 14.04.1940 r. razem z Szymonem Sarwą i więziony krótko w Sosnowcu, a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu do domu w sierpniu 1940 r.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie pasierbicy Izabelli Liwich-Gęsickiej.