Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85752

DONOCIK FRANCISZEK,

 Donocik Franciszek, pop

Urodzony 20.03.1884 r. w Dziedzicach-Bronowie, zamieszkały w Karwinie, narodowości polskiej. Pracował w kopalniach węgla w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, dnia 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 2999. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 173. Zginął w tym obozie 19.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.