Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85753

DORA KAROL,

Urodzony 19.10.1883 r. w Mnisztwie pow. cieszyński. Przed wybuchem wojny w 1939 r. mieszkał w Mikuszowicach Śląskich. Brał udział w powstaniach śląskich. Uzyskawszy wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel w Bielsku i Białej, a wcześniej kierownik szkoły w Łyżbicach na terenie Czech. Był też nauczycielem w Bystrej Śląskiej. W 1935 r. odszedł na emeryturę. Aresztowany 3.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6780. Później przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 15093. Zginął w tym obozie 8.09.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Gertrudy Dora.